Kategori: Referat styrelsemöte

 • Referat från styrelsemöte den 27 oktober

  Den 27/10 höll styrelsen årets tolfte styrelsemöte. Mötet berörde praktiska detaljer inför städdagen, men även följande punkter diskuterades. Styrelsen har för avsikt att installera elektroniska bokningstavlor för tvättstugor, övernattningslägenhet och bastu. Dessa planeras att installeras mot slutet av året. Genom bokningstavlorna kommer det vara möjligt att boka tvättid, övernattningslägenhet och bastu från smartphone, dator eller…

 • Referat från styrelsemöte den 8 oktober

  Den 8 oktober höll styrelsen årets elfte styrelsemöte och nedan följer ett kort referat i punktform: Den 7 november hålls föreningens hösstäddag. Passa på att umgås med grannarna och gör vår gård snygg inför vintern. Som vanligt är alla deltagare med i utlottningen av en gåva. Vi börjar klockan 10.00 och håller på till eftermiddagen…

 • Referat från styrelsemöte 20 augusti

  Den 20 augusti höll styrelsen årets nionde möte. Nedan följer ett kort referat från mötet: Halva året har gått – ekonomin ser bra ut mot budget såhär långt. Under året kommer arbete med att ta fram en underhållsplan för våra fastigheter att prioriteras. Denna kommer också ligga till grund för kommande budget inför nästa år.…

 • Referat från styrelsemöte 2 juli

  Den 2 juli höll styrelsen årets åttonde möte och nedan följer ett kort referat i punktform. Under början av hösten kommer styrelsen påbörja att ta fram en underhållsplan för vår fastighet, för att utefter den arbeta fram en långsiktig ekonomisk plan. Föreningen har god ekonomi och har inga stora renoveringar planerade. Vi kommer dock ta…

 • Referat styrelsemöte 11 juni

  Den 11 juni höll föreningens styrelse årets sjunde möte. Nedan följer ett referat i punktform om vad som diskutterades. – Årsredovisningen diskuterades. Föreningen gör ett minusresultat med anledning av nya avskrivningsregler. Sammanfattningsvis gör föreningen ett bra år resultatsmässigt, några poster, såsom vatten, har ökat något under året. – Styrelseledamöter har haft möte med banken angående…

 • Referat från styrelsemöte den 21 maj

  Den 21 maj hade styrelsen årets sjätte möte. Nedan följer ett referat att punktform om vad som diskuterades. Årsredovisningen är godkänd av revisorn och skrevs under mötet under av samtliga styrelsemedlemmar. Nu går den på tryck och styrelsen bokar in datum för när årsstämman ska hållas. Alla medlemmar kommer få inbjudan i brevinkastet när datum…