Årsredovisning

BRF Solgården i Göteborg tillämpar från och med 2014 linjär avskrivning och avskrivningstiden för byggnaderna är 76 år. Sedan 2010 har föreningen successivt sänkt årsavgifterna per kvadratmeter för bostadsrättsyta och även minskat föreningens lånade belopp per kvadratmeteryta.

 

Årsredovisning 2017 i korthet

Föreningen har haft ett positiv 2017. Under året upprättade föreningen en bostadsrätt om ett rum och kök genom att bygga om ett tidigare skyddsrum. Därmed består föreningen numera av 90 lägenheter. En motion om att utreda huruvida vindsutrymmen kan byggas om till boyta för de lägenheter som bor högst upp i husen, antogs, och har således utretts under året. Föreningen renoverade också en av tre tvättstugor under året med nytt kakel.

Föreningen har sedan 2016 en underhållsplan, utförd av extern teknisk konsult, och har planlagt för framtida underhållsarbete. Enligt denna behöver inga större investeringar göras förrän runt år 2025. Föreningen har tre stycken lån genom Nordea. För att ha låga räntor på lånen ingick föreningen under 2011 och 2013 två stycken ränteswapar som fungerar som räntesäkringar. Det innebär att föreningen har avtalat med banken att betala en fast ränta på ett avtalat belopp/värde för att få låg ränta på de lån vi har med banken. Våra räntesäkringar/swapar löper ut under år 2020 och 2021. Föreningens ekonomi bedöms vara god.

 

Årsredovisningar i pdf-format: 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *