Årsredovisning

BRF Solgården i Göteborg tillämpar från och med 2014 linjär avskrivning och avskrivningstiden för byggnaderna är 76 år. Sedan 2010 har föreningen successivt sänkt årsavgifterna per kvadratmeter för bostadsrättsyta och även minskat föreningens lånade belopp per kvadratmeteryta.

Årsredovisning 2018 i korthet

Föreningen har haft ett positiv 2018. Under året byttes ett antal ventiler för värme och tappvattensystem i fastigheten, i enlighet med vår
underhållsplan. En ny torktumlare installerades också i tvättstugan på 26C. På årets extrastämma antogs en motion om att fortsatt utreda möjligheten till vindsbyggnation för de lägenheter som är högst upp i husen. Två lägenheter som inte byggde balkong 2015 valde att bygga balkong under året.

Föreningen har sedan 2016 en underhållsplan, utförd av extern teknisk konsult, och har planlagt för framtida underhållsarbete. Enligt denna behöver inga större investeringar göras förrän runt år 2025. Föreningen har tre stycken lån genom Nordea. För att ha låga räntor på lånen ingick föreningen under 2011 och 2013 två stycken ränteswapar som fungerar som räntesäkringar. Det innebär att föreningen har avtalat med banken att betala en fast ränta på ett avtalat belopp/värde för att få låg ränta på de lån vi har med banken. Våra räntesäkringar/swapar löper ut under år 2020 och 2021. Föreningens ekonomi bedöms vara god.

Årsredovisningar i pdf-format: 

 

Kommentera