Kategorier
Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 30/6-2022 19:00

Hej alla medlemmar!

Här finns kallelse till årsstämma i föreningen: KALLELSE.
Vi behöver hålla den i juni och är medvetna om att kallelsen kommer sent.
Det beror på att vår ekonomiska förvaltare har gjort en ombildning under året och att vårat bokslut och vår årsredovisning har varit försenade. Hoppas att ni ändå har möjlighet att delta!

Årsredovisning, motioner och fullmakt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Årsredovisning 2021

Fullmakt om du önskar att någon skall rösta för dig.

Motion 1, Michael Kulin

Motion 2, Camilla Nilsson Möllers, Malin WallhedeKategorier
Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma I Brf Solgården i Göteborg kommer i år att hållas enbart genom poströstning den 2021-05-18. Kallelse och poströstningsformulär har tillsammans med årsredovisningen delats ut i medlemmarnas brevlådor. Vänligen, styrelsen

Kategorier
Nyheter

Extrastämma

Den 23/2 2021 har vi en extrastämma för att besluta om stadgeändringar. Stämman genomförs på grund av rådande smittläge endast med poströstning. Kallelse och röstkort har landat i medlemmarnas brevlådor senast idag 9/2. Välkomna att lämna era röster!

Kategorier
Nyheter

Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt för alla medlemmar att ta del av. Maila styrelsen på info@brfsolgarden.net så skickar vi det.

Kategorier
Nyheter

Lämna motioner till stämman senast 12:e juni!

Årets stämma kommer att hållas 30 juni. För att förhindra smittspridning kommer stämman att hållas utomhus och vi kommer ge alla medlemmar möjlighet att poströsta.

Inför stämman har alla medlemmar möjlighet att lämna in motioner. Dessa lämnas i föreningens brevlåda på Räntmästaregatan 26C senast 12 juni. Om du vill skriva en motion får du gärna använda dig av mallen nedan.

  1. Börja med en kort informativ rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 
  2. Beskriv bakgrunden till problemet som skall lösas.
  3. Beskriv varför du tycker det är viktigt för föreningen att prioritera denna fråga. Ange bakgrundsfakta och beskriv eventuella möjligheter och hinder. 
  4. Föreslå hur frågan skall lösas, det vill säga, vad ditt förslag till lösning är.
  5. Avsluta med namn, lägenhetsnummer (det som börjar på en 2:a eller en 4:a) och e-postadress. Har du ingen e-postadress går telefonnummer lika bra. 
Kategorier
Nyheter

Motion till stämman lämnas senast 3 maj

Vill du som medlem att föreningen ska investera i eller prioritera något särskilt framöver? Då har du möjlighet att lämna en motion inför årets stämma. Motioner lämnas skriftligen i föreningens brevlåda eller per epost till info@brfsolgarden.net, senast fredagen den 3 maj. Föreningens årsstämma är preliminärt bokat till den 23 maj 2019.

Detta bör din motion innehålla:

  1. Rubrik. En kort informativ rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om.
  2. Bakgrund till motionen. Beskriv vilken åtgärd som önskas och vilket ev problem som kommer lösas om motionen godkänns på stämman.
  3. Syftet med åtgärden. Beskriv varför det är viktigt för föreningen att prioritera denna fråga.
  4. Förslag på förändring/lösning. Beskriv hur du tycker föreningen kan åtgärda det du föreslår. Är åtgärden förenad med en kostnad ska detta beskrivas, detta för att stämman ska kunna ta beslut kring motionen.
  5. Avsändare. Se till att ditt förnamn, efternamn, lägenhetsnummer (det som börjar på en 2:a eller en 4:a), adress och e-postadress eller telefonnummer finns med på motionen.