Kategorier
Okategoriserade

Sortera mera! Information om våra soprum och sophantering

I föreningen har vi tre soprum med källsortering och det finns möjlighet att slänga komposterbart, papp, plast, glas (ofärgat och färgat), metall, batterier, glödlampor, wellpapp och brännbart. Vi uppmanar alla medlemmar att sortera så mycket som möjligt, framförallt med hänsyn till miljön, men också för att det är ekonomiskt positivt för föreningen – ju mer vi komposterar och sorterar desto mindre kostnad för sophantering ålägger vi oss. Grovsoporna är de absolut dyraste soporna i våra soprum, så ju mer som kan sorteras, desto bättre är det.

Observera att grovsopor inte kan placeras i soprummen utan dessa behöver tas till en återvinningscentral, vilken man har gratis tillgång till genom Göteborgs stad. Alternativt finns möjligheten att nyttja den container som används vid årets städdagar, två gånger per år.

Kategorier
Okategoriserade

Referat från föreningens årsstämma 2016

Den 1 juni hölls föreningens årsstämma för bokslutsåret 2015. Totalt närvarade 24 personer och då tre stycken via fullmakt.
Nedan följer ett kort referat av mötet och be beslut som togs. Vill du som medlem ta del av hela protokollet går det bra att maila till info@brfsolgarden.net så skickar vi över det per mail.

Mötet i korthet: 

 • Johanna Albrektsson från Husjuristerna var extern ordförande på stämman.
 • Stämman valde Josefin Averdal och Niclas Gustafsson till justeringsmän och tar därför del av protokollet innan det fastställs för att se att detta överensstämmer med stämman. Linnéa Orvarsson valdes som sekreterare för stämman.
 • Styrelsen presenterade föreningens årsredovisning med följande kommentarer. Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
  • Föreningen har en fortsatt god ekonomi. Nya bokföringsregler för redovisning av räntekostnader gör att resultatet visa negativt även om föreningen har en god likviditet. Som komplement till årsredovisningen har en sammanfattning av dessa bokföringsregler tagits fram för att förklara föreningens negativa resultat.
  • Under året har flera projekt genomförts. En underhållsplan har tagit fram med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.  Byggnationer av balkonger har avslutat med gott resultat. En uteplats har anordnats. Ett webbaserat bokningssytem för föreningens gemensamma utrymme, som tvättstugor och övernattningslägenhet har installerats.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Lars Mogren, Michaela Barck, Linnéa Orvarsson, Marcus Jacobsen, Johan Åberg, I-A Rosvall och Jessica Malmgren, som under räkenskapsåret varit föreningens styrelse.  
 • Michaela Barck avgår som ledamot i styrelsen inför kommande mandatperiod, då hon flyttar från föreningen. Marcus Jacobsen, som tidigare varit suppleant, valdes in som ledamot i styrelsen. Philip Ertman valdes in som suppleant i styrelsen.
 •  Motioner:
  1. Förslag: Utbyggnad av vindarna
   Stämman föreslog att styrelsen utreder vidare möjligheten till utbyggnad av vindarna.
  2. Förslag: Renovering av skyddrum på Snoilskygatan 2A till bostadsrätt
   Stämman gav bifall till motionen att upplåta skyddrummet till bostadsrätt.
Kategorier
Okategoriserade

Tack alla som deltog under städdagen!

I söndags samlades vi på gården för en av de årliga Solgårdsdagarna. Tillsammans städade vi på gården, i våra fastigheter och gjorde lekplatsen och uteplatserna redo för sommaren.
I vanlig ordning lottades också ett presentkort ut bland årets deltagare, denna gång var det Cecilia & Christoffer på Snoilskygatan som fick med sig ett presentkort genom Smaka på Göteborg  hem.

unnamed (2) unnamed (1) unnamed

 

Kategorier
Okategoriserade

Nytt datum för stämma: onsdag 1 juni

Föreningens årsstämma kommer i år att vara onsdagen den 1 juni 2016. Kallelse kommer att lämnas i varje medlems brevlåda senast 2 veckor innan (detta i enlighet med föreningens stadgar).

Om du som medlem vill att föreningen ska investera i eller prioritera något särskilt framöver, har du möjlighet att lämna en motion inför stämman. Denna måste skrivas enligt dessa instruktioner och lämnas i styrelsens brevlåda (26C, en trappa ner) senast onsdagen den 27 april. 

Kategorier
Okategoriserade

Referat från styrelsemöte 11 feb

Den 11 februari hade styrelsen årets andra möte. Nedan följer ett kort referat från mötet i punktform. Har du frågor eller funderingar om föreningens arbete är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@brfsolgarden.net.

 • Styrelsen tog beslut om att låta Huskonsulterna ta fram en underhållsplan för föreningen. Detta eftersom alternativet motsvarade våra behov bättre än övriga förslag. Första möte med den tekniska konsult som kommer leda arbetet är den 26 februari.
 • I början av mars kommer vi göra en första avläsning av temperaturmätarna som utplacerats i badrummen till tio lägenheter. Efter en första avläsning kommer en första analys av problematiken ta vid.
 • Vår bebisgunga har gått sönder och fastighetsskötaren har beställt en ny.
 • Föreningen kommer teckna nytt elavtal inom kort, då bindingstiden går ut. Fokus ligger på att få till ett avtal med lägre kostnader och fokus på att teckna grön el.
 • Vinterns stormar har knäckt två större grenar i ett träd på vår gård. En arborist har tittat på detta och klippt ner grenarna så att dessa inte kan skada någon. Under våren kommer arboristen se över samtliga träd för att säkerhetställa att dessa mår bra.
Kategorier
Okategoriserade

Strömavbrott i fastigheten igår

Igår förmiddag den 26 januari hade vi ett kort strömavbrott i våra fastigheter. Detta har medfört att vi har problem med bokningstavlorna vid tvättstugan på Räntmästaregatan 26C. Det går fortsatt bra att boka tvättid, övernattningslägenhet och bastu genom appen eller på nätet, men tavlorna är just nu ur funktion. Vi hoppas ha kommit tillrätta med problemet snarast möjligt.

 

Uppdatering 2016-01-29: Nu fungerar bokningstavlorna igen.