Vår underhållsplan

Föreningen har under 2016 tagit fram en underhållsplan som detaljerat sträcker sig fram till år 2025 och därefter övergripande i ytterliggare 20 år. Underhållsplanen ligger till grund för den ekonomiska planeringen för föreningen och är gjord av en oberoende aktör, Huskonsulterna AB. Nedan följer en sammanfatting av underhållsplanen, om du som medlem önskar ta del av hela rapporten, vänligen maila info@brfsolgarden.net.

Åtgärdsplan per del av fastigheten: 

Yttertak:
Taket lades om 2008-2009 med ny papp och huvar, andra stoser är klädda med plåt. Rengöring av taket behöver göras först år 2025. Om ca 20 år kommer pappen som underlag att behöva bytas ut.

Fasader/balkonger/entrédörrar:
Fasaderna är klädda med plåt sedan år 2008-2009. Då gjordes även en tilläggsisolering. Sockel på fasaderna samt sophusen har spritputs och dessa kommer behöva målas om ca år 2025. Fasaderna behöver tvättas runt år 2020. 

Fönster/fönsterdörrar
Fönstrena byttes för ca 10 år sedan och är i bra skick. Om de underhålls som de ska av föreningen och medlemmarna, behövs inga åtgärder de kommande 30 åren. Fönsterdörrar för de lägenheter som har balkong, är insatta i samband med att balkongerna byggdes år 2015.

Tvättstugor:
Tvättstugorna på Räntmästaregatan renoverades 2004 och samma år byggdes tvättstugan på Snoilskygatan. Tvättsugan på Räntmästareg. 28 kommer kaklas om under 2017.

Trapphus:
Det finns 11 trappuppgångar och säkerhetsdörrar installerades år 2009. Inga åtgärder med lägenhetsdörrar beräknas förrän tidigast om 30 år. Trapphusen beräknas behöva målas om ca 10 år och löpande kommer föreningen att åtgärda ev. skador i sättstegen.

Rör:
Stamledningarna för vatten och avlopp är bytta 2003 i badrummen. Stamledningarna i köken byttes på 70-talet och en relining behöver göras om ca 10 år. Värmesystemet i fastigheten har lång teknisk livslängd kvar och inga åtgärder krävs de närmaste 25-30 åren.

El:
Starkströmsanläggningen i fastigheten samt all belysning byttes för 5 år sedan. Inga åtgärder med el-anläggningen krävs de närmaste 40-50 åren. Porttelefon installerades för ca 10 år sen och den tekniska livslängden är 25 år.