Kontakta styrelsen

Till styrelsen vänder du dig om du har frågor kring föreningen och ditt medlemskap i denna, om du funderar på och har frågor kring renovering eller vill framföra idéer och tankar kring hur föreningen drivs och arbetet framåt. Du kontaktar styrelsen genom att maila till info@brfsolgarden.net.

Följande personer ingår i bostadsrättsföreningens styrelsen under 2021/2022:

Josefin Averdal, ordförande
Samuel Zayas, ledamot
Camilla Nilsson Möllers, ledamot
Linnea Ruderfelt, ledamot
Karin Hedberg, ledamot
Michael Kulin, ledamot
Kehn Bengtsson, suppleant
I-A Rosvall, suppleant