Kontakta styrelsen

Till styrelsen vänder du dig om du har frågor kring föreningen och ditt medlemskap i denna, om du funderar på och har frågor kring renovering eller vill framföra idéer och tankar kring hur föreningen drivs och arbetet framåt. Du kontaktar styrelsen genom att maila till info@brfsolgarden.net.

 

Följande personer ingår i bostadsrättsföreningens styrelsen under 2017/2018:

Lars Mogren, ordförande
Jessica Jegermalm, ledamot
I-A Rosvall, , ledamot
Fredrik Pettersson, ledamot
Tove Breiler, ledamot
Markus Lundkvist, ledamot
Philip Ertman, suppleant.
Julia Forslund, suppleant