Kontakta styrelsen

Till styrelsen vänder du dig om du har frågor kring föreningen och ditt medlemskap i denna, om du funderar på och har frågor kring renovering eller vill framföra idéer och tankar kring hur föreningen drivs och arbetet framåt. Du kontaktar styrelsen genom att maila till info@brfsolgarden.net.

Följande personer ingår i bostadsrättsföreningens styrelsen under 2019/2020:

Philip Ertman, ordförande
Jessica Jegermalm, ledamot
Fredrik Pettersson, ledamot
Tove Breiler, ledamot
Josefin Averdal, ledamot
Jonas Gustavsson, ledamot
Markus Lundkvist, suppleant
Andreas Olsson, suppleant