Referat från styrelsemöte 9 april

Den 9 april höll styrelsen för föreningen årets fjärde möte och nedan följer ett kort referat.

  • Årsredovisningen håller på att tas fram tillsammans med vår ekonomiska förvaltare Husjuristerna och föreningens revisor. När denna är färdigtryckt kommer den delas ut till alla medlemmar tillsammans med inbjudan till årsstämma. De motioner som kommit in inför årets stämma kommer bifogas inbjudan till stämman.
  • Vårens städdag är lördagen den 9 maj.
  • Styrelsen håller på att undersöka om betalning för bastun och övernattningslägenheten skulle kunna ske genom att kostnaden läggs på avierna för avgiften. Detta för att undvika hantering av kontanter.
  • Föreningen är i kontakt med mäklare för att sälja en hyreslägenhet där hyresgästen flyttar ut under våren.
  • Styrelsen kommer dela ut elektroniska termometrar för placering i badrum som upplevs kalla under vinterhalvåret. Tio stycken mätare kommer placeras ut till olika medlemmar. Detta för att under nästa vinter kunna utreda vad temperaturskillnaderna i vår fastighet på vintern beror på.
  • Lekplatsen på gården är besiktad och det finns några anmärkningar som måste åtgärdas. Några av dessa kommer at utföras under städdagen den 9 maj, såsom påfyllning av sand. Styrelsen är också i kontakt med Göteborgs kommun då det finns planer från kommunen att bygga ut denna lekplats under nästa år. Föreningen ansvarar i nuläget för driften av lekplatsen men äger den inte.
  • Uteplatsen utanför Räntmästaregatan 28 är påbörjad men får inte användas förrän trätrallen behandlats. Styrelsen ser över vilka inköp som ska göras till denna uteplats och kommer att informera när det finns tillåtelse för användning.
  • När balkongarbetet är avslutat kommer en storstädning beställas från städfirman vi anlitar.
  • Tvättmaskinerna på Snoilskygatan fungerar inte som de ska. Två nya maskiner kommer därför beställas.

Publicerat

i

av

Etiketter: