Andrahandsuthyrning

LoggaAndrahandsuthyrning

Önskar ni hyra ut er lägenhet för andrahandsuthyrning skall ni följa nedanstående steg:

Lämna sedan samtliga papper i ett kuvert i Styrelsens brevlåda uppgång 26C. Därefter tar vi upp detta på nästkommande styrelsemöte och återkommer med besked snarast möjligt.

Policy angående andrahandsuthyrning
Uthyrning godkänns generellt i 6 månader, längre vid speciella omständigheter. För fortsatt uthyrning krävs att en ny ansökan skickas in för godkännande av styrelsen.

Skäl till uthyrning ska anges. Finns ej beaktansvärda skäl kommer ej andrahandsuthyrningen att godkännas. Olovlig uthyrning i andra hand är ej tillåten.