Information vid inflytt

Välkommen till vår fina förening!
Här är några snabba punkter som är bra för er som är nyinflyttade hos oss.

  • Skriv upp er på Nabo. De är våra förvaltare. Det är dem vi kontaktar om felanmälningar, tekniska eller praktiska ärenden i första hand. Samt i Nabo Portal så kan ni se era avier med mera.
  • Skriv upp er på nyhetsbrevet. Vi informerar er om viktiga uppdateringar, skickar ut enkäter för att ta reda på vad ni tycker och skickar ut info om det senaste på Solgården.
  • Pallkragar finns att hyra billigt i föreningen, placerade på solslänten nedanför Snoilsky. Kontakta oss för att få reda på mer information om dem och hyresmöjligheterna.

Välkommen till oss

Varmt välkommen till BRF Solgården i Göteborg, en bostadsrättsförening i stadsdelen Lunden. Föreningen består av 90 lägenheter på Räntmästaregatan 26, Räntmästaregatan 28 och Snoilskygatan 2. Föreningen bildades år 2002. Här bor du i en trivsam miljö, endast tio minuter från centrum och med närhet till frilufts­området Skatås.

Som medlem i föreningen har du tillgång till ett antal gemensamma utrymmen. Det finns cykelförråd i varje hus, ett snickerirum som kan nyttjas kostnadsfritt, en övernattningslägenhet med fyra sovplatser och en bastu med plats för 6­-8 personer. Snickerirummet, övernatt­ningslägenheten och bastun bokas enkelt genom ett webbaserat system, genom vilket också tvättstugorna bokas.

På sidan Om föreningen kan du läsa mer om vad som händer i föreningen, protokoll från styrelsemöten och om hur du bokar tvättstugan mm.


Att bo i BRF Solgården

När man köper en bostadsrätt äger man en andel av en bostadsrättsförening. Det innebär att man har möjlighet att påverka vad föreningen ska arbeta med, vilka investe­ringar som ska göras i fastigheten och att man har ansvar gentemot de andra boende att föreningen drivs på ett positivt vis. Kanske är du van vid eller intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet? Skriv till styrelsen om du vill veta mer.

Som boende i BRF Solgården kan det vara bra att känna till följande:

Varje vår hålls en årsstämma i föreningen och alla med­ lemmar bjuds in till denna. Man har möjlighet att på­ verka föreningens framtida arbete genom att lämna in en motion, som då diskuteras under stämman och röstas för eller emot av andra boenden.

Under året genomförs alltid minst två städdagar i före­ningen, en under våren och en under hösten. Vid detta tillfälle hjälps alla boende åt att hålla efter vår gård, utföra lättare rengöringsarbete och ta fram eller plocka in utemöbler. Städdagen är också en social tillställning där vi får möjlighet att umgås med våra grannar.

Det är viktigt att komma ihåg att en bra förening får man när medlemmarna engagerar sig i sin förening.

Föreningen har tre soprum med källsortering och både för föreningens ekonomi, miljön och dina grannars skull vore det bra om du som boende sopsorterar korrekt och så mycket det är möjligt. Vi har komposteringspåsar i alla soprummen och kärl för detta, likaså finns möjlighet att slänga papp, plast, glas (ofärgat och färgat), metall, batterier, glödlampor, wellpapp och brännbart. Observera att grovsopor inte kan placeras i soprummen – dessa behöver du ta till en återvinningscentral, vilken du har gratis tillgång till genom Göteborgs stad.


Föreningens mål och vision

Föreningens målsättning är att vi ska vara en trivsam bostadsrättsförening som verkar för våra nuvarande och framtida medlemmars intressen. Föreningen drivs långsiktigt och åtgärder som brådskar skjuts inte på framtiden.

Under våren 2016 antog föreningen en underhållsplan för att planlägga framtida investeringar i fastigheterna. Denna ligger till grund för den ekonomiska planeringen framöver. Föreningen strävar efter att verka hållbart i alla frågor – vi tänker på miljön, varandra och vår omgiv­ning.

Våren 2016 startade vi ett pro­jekt med att hyra ut pallkragar för odling. Ett projekt som ska­ par trevlig gemenskap mellan grannar. Odlarna har nått mer eller mindre lyckade resultat och det är en av många fina platser på gården att slå sig ner och kanske ta en kopp kaffe på. Är du intresserad av att hyra, skicka ett mail till styrelsen och sätt upp dig i kö.


Våra trivselregler

Vi är många som bor i BRF Solgården och vi är olika. Vi har olika dygnsrytm, arbetstider, intressen och upplever också andras beteenden på olika vis. Vi bor alla i fastigheter som är uppförda på 1940­talet och som är isolerade därefter, men vi ska alltid visa respekt och hänsyn till våra grannar. För att vi alla ska trivas att bo i föreningen finns ett antal bestämmelser som alla boende behöver rätta sig efter:

• Mellan klockan 22.00 och 07.00 ska det i största möjliga mån vara tyst. Det är tillåtet att ha fest vid enstaka tillfällen men informera gärna dina grannar i trappuppgången om detta några dagar innan.

• Oljud som för dina grannar kan upplevas som oerhört störande, såsom skrik, hög volym av musik eller TV­-apparat och hundskall ska undvikas under dygnets alla timmar. Tänk på att alla inte har samma dygnsrytm och arbetstider som dig själv.

• Starka dofter och smuts kan skada dina grannar, framförallt allergiker. Rök aldrig i trapphuset och se till att din uppgång inte smutsas ner av exempelvis byggdamm eller skräp.

• Våra brandgångar, som är närmaste väg ut vid ev brand, måste alltid hållas fria. Ställ därför inte barnvagnar, rullatorer, cyklar eller andra ägodelar i trapphusen eller källargångarna. Det är heller inte tillåtet att ha textilier såsom dörrmattor ute i trapp­ huset, detta både ur brandrisksynpunkt samt att det försvårar städning av trapphusen.

• Vi har en fantastisk gård utanför husen som vi lägger mycket tid på att underhålla och hålla fin. Matning av fåglar på vår gård är därför inte tillåten, då matrester riskerar att locka till sig skadedjur. Grillning är tillåtet på gården, så länge inte röken stör någon och att ni plockar undan efteråt.

• Grillar på balkongerna är inte tillåtna, eftersom det finns risk att det ryker in hos grannar.

• Vi är många som bor i föreningen och behöver gemensamt hjälpas åt att hålla efter vår gård och våra fastigheter. Se därför till att dörrar är låsta/stängda till trapphusen så att inte obehöriga kan komma in och undvik att använda gården som förvaringsplats – cyklar och barnvagnar har du naturligtvis möjlighet att ha i något av föreningens förråd.