Referat styrelsemöte 11 juni

Den 11 juni höll föreningens styrelse årets sjunde möte. Nedan följer ett referat i punktform om vad som diskutterades.

– Årsredovisningen diskuterades. Föreningen gör ett minusresultat med anledning av nya avskrivningsregler. Sammanfattningsvis gör föreningen ett bra år resultatsmässigt, några poster, såsom vatten, har ökat något under året.
– Styrelseledamöter har haft möte med banken angående upplägg för amortering av våra lån. Föreningen har inga planerade underhållsinsatser inom kort men det är viktigt att tänka 10-20 år framåt. Efter sommaren kommer föreningen ta fram en underhållsplan för fastigheten, som ska användas som underlag för hur vi lägger upp amortering och sparande framöver.
– Efter sommaren kommer elektroniska termometrar att placeras ut i 10 stycken lägenheter. Detta för att under kommande vinter kunna undersöka temperaturskillnader i olika delar av husen.
– Under städdagen ordnades några besiktningsanmärkningar på lekplatsen på gården. Styrelsen undersöker också möjligheten att fylla på med sand inför sommarsäsongen.
– Trätrallen till uteplatsen utanför 28:an är nu klar att användas efter behandling. Styrelsen har valt ut möbler (bänkar, bord och grill) som kommer inhandlas inom kort. Möbler kommer inhandlas till uteplatser för samtliga hus i föreningen.
– Balkongprojektet är avslutat och samtliga besiktningsanmärkningar är åtgärdade. Projektet har gått snabbare än väntat och har inte inneburit några oväntade utgifter. Med anledning av att inga oväntade utgifter tillkommit finns redan nu pengar i den balkongfond som skapas för föreningen för framtida underhåll av balkongerna. Därmed kommer inbetalning till balkongfonden (50 kr per månad – gäller endast lägenheter med balkong) att påbörjas först i januari 2016. Samtliga lägenhetsinnehavare som betalt en balkong kommer också att få 1000 kr åter som avdrag på september månads avgift. Detta med anledning av att inga oväntade utgifter tillkommit under byggnationen.


Publicerat

i

av

Etiketter: