Referat från styrelsemöte den 27 oktober

Den 27/10 höll styrelsen årets tolfte styrelsemöte. Mötet berörde praktiska detaljer inför städdagen, men även följande punkter diskuterades.

  • Styrelsen har för avsikt att installera elektroniska bokningstavlor för tvättstugor, övernattningslägenhet och bastu. Dessa planeras att installeras mot slutet av året. Genom bokningstavlorna kommer det vara möjligt att boka tvättid, övernattningslägenhet och bastu från smartphone, dator eller manuellt på skärm vid tvättstugorna. Tavlorna kommer att testas under tre månader kostnadsfritt för att sedan utvärderas. Därefter kommer beslut att tas om huruvida vi fortsätter använda dem.
  • Från och med årsskifte slutar styrelsen hantera kontanter för betalning av övernattningslägenhet och bastu. Betalning kommer istället att ske genom faktura i samband med avisering av lägenhetsavgifter.
  • Kommunen har den 7/10-15 besiktas lekplatsen som ligger på gården. Inga allvarliga anmärkningar noterades vid besiktningen. Vill man som medlem ta del av besiktningsprotokollet kan man kontakta styrelsen.

Publicerat

i

av

Etiketter: