Referat från styrelsemöte den 7 april

Den 7 april höll styrelsen årets fjärde möte och nedan följer ett kort referat i punktform.

  • Styrelsen har låtit installera ett antal digitala termometrar i ett antal badrum som ett första steg att försöka få ordning på att vissa medlemmar upplever att det är kallt. Första avläsningen kommer att ske under vecka 15.
  • Sett till årets två första månader ser ekonomin bra ut utefter budget. Tre torktumlare har gått sönder, vilket vi inte planerat för men finns pengar avsatta för reparation som kan användas. Styrelsen beslutar att laga den av torktumlarna som går att laga utefter en montörs bedömning. Två nya torktumlare kommer att köpas in.
  • En underhållsplan har tagits fram, visar på några åtgärder för 2016-2017 men samtliga stora investeringar ligger 10-30 år framåt, vilket är mycket bra. Underhållsplanen kommer att presenteras på föreningsstämman senare i vår.
  • En arborist har varit i föreningen och sett över våra träd. Två träd sågades ner då dessa inte var friska. Övriga träd får nu också mer solljus, vilket är positivt.
  • Föreningens städdag kommer att hållas söndagen den 8 maj.Under städdagen lämnas också nycklar ut till de sju personer som meddelar att de vill hyra en pallkrage för plantering.
  • Föreningsstämman är preliminärt planerad till torsdagen den 26 maj.

Publicerat

i

av

Etiketter: