Referat från styrelsemöte den 3 maj

Den 3 maj höll styrelsen årets femte möte och nedan följer ett kort referat i punktform.

  • Årsredovisning är färdigställd och kommer delas ut till medlemmarna under vecka 19. Nya redovisningsregler gällande räntesäkringar och vår avskrivningstakt påverkar negativet negativt, men likviditetsmässigt går föreningen mycket bra. Styrelsen kommer att lämna ut en skriftlig kommentar i samband med att årsredovisningen lämnas ut till alla medlemmar, detta för att på ett så enkelt vis som möjligt förklara hur det går för föreningen ekonomiskt.
  • Föreningens stämma är den 1 juni. Två motioner har kommit in till föreningen, dessa kommer bifogas kallelsen och samtliga medlemmar ombeds ta ställning till dessa.
  • Föreningen kommer binda om två lån under juni månad. I förslaget från banken ligger räntesatserna lägre än nuvarande lån, vilket kommer innebära lägre räntekostnader framöver.
  • Föreningen har kontakt med städfirman vi har avtal med angående städningen i trapphusen. Inom kort kommer också fönsterna att putsas av leverantören.
  • Underhållsplanen är fastställd för kommande 10 år och denna kommer publiceras i korthet på föreningens hemsida, inom kort. Om man som medlem vill ta del av rapporten kan man maila info@brfsolgarden.net och få den skickad till sig.

Publicerat

i

av

Etiketter: