Referat från föreningens årsstämma 2016

Den 1 juni hölls föreningens årsstämma för bokslutsåret 2015. Totalt närvarade 24 personer och då tre stycken via fullmakt.
Nedan följer ett kort referat av mötet och be beslut som togs. Vill du som medlem ta del av hela protokollet går det bra att maila till info@brfsolgarden.net så skickar vi över det per mail.

Mötet i korthet: 

 • Johanna Albrektsson från Husjuristerna var extern ordförande på stämman.
 • Stämman valde Josefin Averdal och Niclas Gustafsson till justeringsmän och tar därför del av protokollet innan det fastställs för att se att detta överensstämmer med stämman. Linnéa Orvarsson valdes som sekreterare för stämman.
 • Styrelsen presenterade föreningens årsredovisning med följande kommentarer. Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
  • Föreningen har en fortsatt god ekonomi. Nya bokföringsregler för redovisning av räntekostnader gör att resultatet visa negativt även om föreningen har en god likviditet. Som komplement till årsredovisningen har en sammanfattning av dessa bokföringsregler tagits fram för att förklara föreningens negativa resultat.
  • Under året har flera projekt genomförts. En underhållsplan har tagit fram med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.  Byggnationer av balkonger har avslutat med gott resultat. En uteplats har anordnats. Ett webbaserat bokningssytem för föreningens gemensamma utrymme, som tvättstugor och övernattningslägenhet har installerats.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Lars Mogren, Michaela Barck, Linnéa Orvarsson, Marcus Jacobsen, Johan Åberg, I-A Rosvall och Jessica Malmgren, som under räkenskapsåret varit föreningens styrelse.  
 • Michaela Barck avgår som ledamot i styrelsen inför kommande mandatperiod, då hon flyttar från föreningen. Marcus Jacobsen, som tidigare varit suppleant, valdes in som ledamot i styrelsen. Philip Ertman valdes in som suppleant i styrelsen.
 •  Motioner:
  1. Förslag: Utbyggnad av vindarna
   Stämman föreslog att styrelsen utreder vidare möjligheten till utbyggnad av vindarna.
  2. Förslag: Renovering av skyddrum på Snoilskygatan 2A till bostadsrätt
   Stämman gav bifall till motionen att upplåta skyddrummet till bostadsrätt.

Publicerat

i

av

Etiketter: