Referat från styrelsemöte den 23 nov

Den 23 november höll styrelsen möte och nedan följer ett kort referat i punktform.

  • Den 20 december binder föreningen om två av lånen hos Nordea. I samband med detta amorteras också 1,5 MKR av föreningens lån. Amorteringen görs för att få ner föreningens belåningsgrad och sänka räntekostnaderna.
  • Styrelsen har sett över möjligheten att byta redovisningssätt för kommande räkenskapsår tillsammans med vår revisor KPMG. Beslut har fattats att vi inte kommer byta metod utan fortsätta redovisa enligt K2, då detta inte skulle gynna oss.
  • Styrelsen har sagt upp avtalet med nuvarande leverantör för städning i trapphus och källargångar på grund av missnöje med kvalitén på städningen. En ny leverantör, Lödöse städ, kommer att ta över denna städning från de 21 januari nästa år.
  • Delar av styrelsen har haft ett första möte med vår förvaltare angående möjligheten att låta de medlemmar som bor högst upp i husen, ges möjlighet att köpa vindsutrymmet ovanför respektive lägenhet. Nästa steg är att prata med stadsbyggnadskontoret angående möjligheter att få ev. bygglov beviljat och undersöka intresset hos berörda lägenhetsinnehavare.

Publicerat

i

av

Etiketter: