Referat från styrelsemöte 9/2-17

Den 9 februari höll styrelsen årets andra styrelsemöte och nedan följer ett kort referat.

– Styrelsen ha påbörjat att formulera en ekonomiplan – en beskrivning av hur vi bedriver föreningens ekonomiarbete på lång sikt. Syftet är att redogöra för medlemmar och ev. kommande styrelser varför respektive ekonomiskt beslut tas samt förväntad effekt.

–  Förslag på avtal med Lillhagen Bygg diskuterades. Underlag för bygglov är inskickat och hur andelstal för den nya bostadsrätten som skapas är uträknade med hjälp av vår förvaltare Husjuristerna. Avtalet kompletteras med restriktioner för arbete under semesterveckorna.

– Under många månader har vi undersökt brunnen vid cykelförrådet vid Räntmästaregatan 26, då det vid tillfällen förekommit översvämning vid kraftig nederbörd. Med hjälp av en markentreprenör har nu rören undersökt och det har fastställts att dessa inte är bristfälliga eller har för dålig kapacitet, vilket är glädjande nyheter.

– Styrelsen utreder fortsatt huruvida det är möjligt att bygga upp på våra vindar. En teknisk konsult har anlitats för att titta på de tekniska förutsättningarna för detta.

– Följande datum är preliminärt bokade för vårens aktiviteter: årsstämma – tisdag 16 maj, städdag – lördag 6 maj.


Publicerat

i

av

Etiketter: