Så skriver du en motion!

Vill du som medlem att föreningen ska investera i eller prioritera något särskilt framöver? Då har du möjlighet att lämna en motion inför årets stämma. Motioner lämnas skriftligen i föreningens brevlåda senast torsdagen den 6 april. Föreningens årsstämma är preliminärt bokat till den 16 maj 2016.

 

Såhär skriver du en motion:

  1. Rubrik. En kort informativ rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om.
  2. Bakgrund till motionen. Beskriv vilken åtgärd som önskas och vilket ev problem som kommer lösas om motionen godkänns på stämman.
  3. Syftet med åtgärden. Beskriv varför det är viktigt för föreningen att prioritera denna fråga.
  4. Förslag på förändring/lösning. Beskriv hur du tycker föreningen kan åtgärda det du föreslår. Är åtgärden förenad med en kostnad ska detta beskrivas, detta för att stämman ska kunna ta beslut kring motionen.
  5. Avsändare. Se till att ditt förnamn, efternamn, lägenhetsnummer (det som börjar på en 2:a eller en 4:a), adress och e-postadress eller telefonnummer finns med på motionen.

Publicerat

i

av

Etiketter: