Referat från styrelsemöte v. 13

Den 30 mars höll styrelsen årets fjärde möte och nedan följer ett kort referat.

– Vi har mottagit ett första utkast av vår årsredovisning och granskat denna. Redovisningen ligger nu hos vår revisor KPMG för graskning. Årsredovisningen lämnas ut i samband med kallelse till årsstämma. Preliminärt datum för årets stämam är 16 maj.

– Avtal för byggföretag att renovera skyddsrummet på Snoilskygatan är signerat. Nu väntar vi byggstart, ett möte styrelsen kommer närvara vid. Bygglovet ska kompletteras med några uppgifter, men har blivit godkänt. I samband med renoveringen kommer byggföretaget också stötta upp vindskyddet uppe vid Snoilskygatan, som pga. hård blåst blivit snett.

– Styrelsen har undersökt huruvida det finns intresse för de medlemmar som bor högst upp i husen att köpa ut vindsutrymme. Resultatet visar att majoriteten är mycket positiva till detta. Nästa steg är att besöka stadsbyggnadskontorets dropin och kontakat lämpligt byggföretag som kan hjälpa oss att räkna på vad det skulle kosta för de medlemmar detta ev. är aktuellt för.

– Vi hälsar en ny medlem på Räntmästaregatan 28B – Jacob – varmt välkommen till föreningen. Jacob får tillträde den 9 maj 2017.


Publicerat

i

av

Etiketter: