Vårt stämmoprotokoll finns nu tillgängligt

Den 16 maj hölls föreningens årsstämma och nedan följer ett kort referat från detta. Om du som medlem önskar läsa stämmoprotokollet ber vi dig kontakta styrelsen via mail, adressen är info@brfsolgarden.net, så skickar vi över det.

 • Styrelsens kommentarer till årsredovisningen:
  Föreningen har en fortsatt positiv ekonomi. Under året har föreningen gjort en större amortering på lånen, avgiften har också sänkts. En underhållsplan har tagit fram under året med en prioriteringsordning för framtida underhåll. Avsättning till yttre fond har höjts för att ta hänsyn till bland annat underhållsplanen. Ett digitalt bokningssystem har installerats för föreningens gemensamma utrymmen, som ex tvättstugor, bastu och övernattningslägenhet. Styrelsen vill också framföra ett stort tack till allas bidrag på föreningens gemensamma städdagar, vilket har varit väldigt lyckat och uppskattat. Styrelsen vill samtidigt göra föreningens medlemmar uppmärksammade på höjda driftskostnader för bland annat värme, avfallshantering och vattenförbrukning.
 • Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
 • Motionen om installation av kameraövervakning i soprum diskuterades. Stämman röstade för detta förslag och föreslår därmed att styrelsen driver igenom motionen för kameraövervakning i föreningens soprum.
 • Styrelsens sammansättning: Linnea Orvarsson, Johan Åberg och Marcus Sjönneby har valt att under nästa mandatperiod lämna sitt uppdrag för styrelsen. Julia Forslund, Linus Löfving och
  Markus Lundkvist föreslogs och valdes in som ledamöter i styrelsen. Styrelsen ser från och med ovan datum ut som följer:

  • Lars Mogren, ordförande.
  • Jessica Jegermalm, I-A Rosvall, Julia Forslund, Linus Löfving och Markus Lundkvist, samtliga ledamöter.
  • Philip Ertman, suppleant.

 

 

 


Publicerat

i

av

Etiketter: