Dessa uppgifter sparar föreningen om alla boende:

Nedan följer information om vilka uppgifter som sparas om dig som medlem och hyresgäst i vår bostadsrättsföreningen. Vid frågor om nedan, vänligen kontakta styrelsen via mail på info@brfsolgarden.net.  

Medlemsregister och lägenhetsförteckning
Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra medlemsregister och lägenhetsregister enligt Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§.

Vårt medlemsregister innehåller uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och den bostadsrätt som medlemmen har. Medlemsregistret hålls tillgänglig för var och en som vill ta del av den.

Föreningen har också en lägenhetsförteckning över varje lägenhet i föreningen, både hyresrätter och bostadsrätter. I denna anges respektive lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal, övriga utrymmen, dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen, bostadsrättshavarens namn, samt insatsen för bostadsrätten. Lägenhets- förteckningen är inte offentlig och ingen annan än personer i föreningens styrelse och representanter hos föreningens ekonomiska förvaltare har åtkomst till förteckningen. Som bostadsrättshavaren har du rätt att ta del av utdrag beträffande din lägenhet, detta görs enklast genom att logga in på https://husjuristerna.realportal.nu/ . Dina inloggsuppgifter hittar du på dina utskickade avier längst upp till höger.

Kontaktuppgifter/mailadresser
Föreningen informerar dess medlemmar och hyresgäster via anslag i föreningens fastighet eller på hemsidan, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress och samtyckt till att mottaga information via mail. Du har möjlighet att återta ev. samtycke för mailutskick i varje utskick som görs genom att följa en länkning för avregistrering.

Vid andrahandsuthyrning
När en medlem ansöker om att få hyra ut sin lägenhet i andra hand lämnas namn och
kontaktuppgifter och personnummer på andrahandshyresgästen till föreningen.
Dessa uppgifter raderas när andrahandsuthyrningen har upphört alternativt om ansökan har blivit avslagen.

Rutin för utlämnande av kontaktuppgifter i föreningen
Utöver den information som finns i den medlemsförteckning som föreningen har registrerad och är offentlig, lämnas inga personuppgifter om eller kontaktuppgifter till våra medlemmar till annan part eller medlem, utan att vi från föreningens sida frågar personen ifråga om det finns samtycke att lämna ut uppgifterna. Om styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll efterfrågas från medlem raderas ev. personuppgifter som är utöver den information som finns i medlemsregistret, ev. kontaktuppgifter samt känslig information om våra medlemmar och hyresgäster, som anges i detta, i den version som medlemmen/intressenten får ta del av.


Publicerat

i

av

Etiketter: