Lämna motioner till stämman senast 12:e juni!

Årets stämma kommer att hållas 30 juni. För att förhindra smittspridning kommer stämman att hållas utomhus och vi kommer ge alla medlemmar möjlighet att poströsta.

Inför stämman har alla medlemmar möjlighet att lämna in motioner. Dessa lämnas i föreningens brevlåda på Räntmästaregatan 26C senast 12 juni. Om du vill skriva en motion får du gärna använda dig av mallen nedan.

  1. Börja med en kort informativ rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 
  2. Beskriv bakgrunden till problemet som skall lösas.
  3. Beskriv varför du tycker det är viktigt för föreningen att prioritera denna fråga. Ange bakgrundsfakta och beskriv eventuella möjligheter och hinder. 
  4. Föreslå hur frågan skall lösas, det vill säga, vad ditt förslag till lösning är.
  5. Avsluta med namn, lägenhetsnummer (det som börjar på en 2:a eller en 4:a) och e-postadress. Har du ingen e-postadress går telefonnummer lika bra. 

Publicerat

i

av

Etiketter: