Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma I Brf Solgården i Göteborg kommer i år att hållas enbart genom poströstning den 2021-05-18. Kallelse och poströstningsformulär har tillsammans med årsredovisningen delats ut i medlemmarnas brevlådor. Vänligen, styrelsen


Publicerat

i

av

Etiketter: