Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar sker enbart via Nabo portal.
(Klicka på ”Din lokal” > ”Ansökan om andrahandsuthyrning”)

Policy angående andrahandsuthyrning

Uthyrning godkänns generellt i 6 månader, längre vid speciella omständigheter. För fortsatt uthyrning krävs att en ny ansökan skickas in för godkännande av styrelsen.

Skicka in minst 2 månader innan uthyrning för att vi ska hinna handlägga ärendet.

Skäl till uthyrning ska anges. Finns ej beaktansvärda skäl kommer ej andrahandsuthyrningen att godkännas. Olovlig uthyrning i andra hand är ej tillåten.