Årsredovisning

BRF Solgården i Göteborg tillämpar från och med 2014 linjär avskrivning och avskrivningstiden för byggnaderna är 76 år. Sedan 2010 har föreningen successivt sänkt årsavgifterna per kvadratmeter för bostadsrättsyta och även minskat föreningens lånade belopp per kvadratmeteryta.

Årsredovisningar i pdf-format: