Vid felparkering

Om någon olovligt parkerat på din parkeringsplats i föreningen är det till Securitas du vänder dig. Telefonnummer är då 031 – 80 22 15.