Kontakta styrelsen

Till styrelsen vänder du dig om du har frågor kring föreningen och ditt medlemskap i denna, om du funderar på och har frågor kring renovering eller vill framföra idéer och tankar kring hur föreningen drivs och arbetet framåt. Du kontaktar styrelsen genom att maila till info@brfsolgarden.net.

Följande personer ingår i bostadsrättsföreningens styrelsen under 2024/2025:

Camilla Nilsson Möllers, ordförande
Stefan Larsson, kassör
Sebastian Skogsén, ledamot
Sven Parker, ledamot
Stefan Wellander, ledamot