Kontakta styrelsen

Till styrelsen vänder du dig om du har frågor kring föreningen och ditt medlemskap i denna, om du funderar på och har frågor kring renovering eller vill framföra idéer och tankar kring hur föreningen drivs och arbetet framåt. Du kontaktar styrelsen genom att maila till info@brfsolgarden.net.

Följande personer ingår i bostadsrättsföreningens styrelsen under 2023/2024:

Camilla Nilsson Möllers, ordförande
Liselotte Hammarlind, kassör
Sebastian Skogsén, ledamot
I-A Rosvall, suppleant
Sven Parker, ledamot
Elena Ten, ledamot