Pågående och tidigare renoveringar

Pågående utredningar och större renoveringar:

År                  Åtgärd
2018 Föreningen utreder huruvida det går att nyttja vindsyta som etage för lägenheter som bor högst upp i huset. På extrastämma röstades förslaget att låta styrelsen fortsatt utreda och ha mandat att sälja ut ytan igenom
2018 Motion om att utreda möjligheten att bygga laddstolpar till vissa parkeringsplatser bifalls. Utredning påbörjas under hösten 2018.

Föreningens senaste större renoveringar:

År Åtgärd
2017 Föreningen bygger om ett skyddsrum till lägenhet, klart hösten -17
2014 Balkonger byggs till 79 lägenheter i föreningen. Färdigställdes under våren 2015.
2012 Några parkeringsplatser har utrustats med uttag för motorvärmare.
2011-2012 Översyn, modernisering och energioptimering av värmesystemet, injustering av radiatorer.
2011 Upprustning av innergård/park, omdränering av mark och anläggning av uteplatser/planteringar.
2011 Ny beläggning på asfaltsytor, nya räcken och skyltar – parkering.
2011 Renovering av entrétrappor och räcken.
2009-2010 Renovering av all el och belysning i samtliga hus.
2009-2010 Installation av fiberlan till samtliga lägenheter.
2009-2010 Totalrenovering av samtliga trapphus.
2009-2010 Byte från 1-fas till 3-fas i samband med att stadsgasen stängdes av.
2009 Byte av samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
2008-2009 Byte av yttertak.
2008-2009 Tilläggsisolering vindar och ny fasadbeklädnad av samtliga hus.
2005 Byte av samtliga fönster.
2003-2004 Stambyte badrum samt renovering av badrummens ytskikt.
2003-2004 En ny tvättstuga samt renovering av befintliga tvättstugor.
2003-2004 Gemensam bastu och relaxrum byggdes.
2003-2004 Entrédörrarna byttes.
1972-1973 Stambyte kök