Tidigare och pågående renoveringar

Pågående utredningar och större renoveringar:

År                  Åtgärd
2017 Föreningen bygger om ett skyddsrum till lägenhet, beräknas klart hösten -17
2017 Föreningen utreder huruvida det går att nyttja vindsyta som etage för lägenheter som bor högst upp i huset

Föreningens senaste större renoveringar:

År Åtgärd
2014 Balkonger byggs till 79 lägenheter i föreningen. Färdigställdes under våren 2015.
2012 Några parkeringsplatser har utrustats med uttag för motorvärmare.
2011-2012 Översyn, modernisering och energioptimering av värmesystemet, injustering av radiatorer.
2011 Upprustning av innergård/park, omdränering av mark och anläggning av uteplatser/planteringar.
2011 Ny beläggning på asfaltsytor, nya räcken och skyltar – parkering.
2011 Renovering av entrétrappor och räcken.
2009-2010 Renovering av all el och belysning i samtliga hus.
2009-2010 Installation av fiberlan till samtliga lägenheter.
2009-2010 Totalrenovering av samtliga trapphus.
2009-2010 Byte från 1-fas till 3-fas i samband med att stadsgasen stängdes av.
2009 Byte av samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
2008-2009 Byte av yttertak.
2008-2009 Tilläggsisolering vindar och ny fasadbeklädnad av samtliga hus.
2005 Byte av samtliga fönster.
2003-2004 Stambyte badrum samt renovering av badrummens ytskikt.
2003-2004 En ny tvättstuga samt renovering av befintliga tvättstugor.
2003-2004 Gemensam bastu och relaxrum byggdes.
2003-2004 Entrédörrarna byttes.
1972-1973 Stambyte kök