Pågående och tidigare renoveringar

Pågående utredningar och större renoveringar:

ÅrÅtgärd
2018 Föreningen utreder huruvida det går att nyttja vindsyta som etage för lägenheter som bor högst upp i huset. På extrastämma röstades förslaget att låta styrelsen fortsatt utreda och ha mandat att sälja ut ytan igenom
2018  Motion om att utreda möjligheten att bygga laddstolpar till vissa parkeringsplatser bifalls. Utredning påbörjas under hösten 2018.

Föreningens senaste större renoveringar:

ÅrÅtgärd
2017Föreningen bygger om ett skyddsrum till lägenhet, klart hösten -17
2014Balkonger byggs till 79 lägenheter i föreningen. Färdigställdes under våren 2015.
2012Några parkeringsplatser har utrustats med uttag för motorvärmare.
2011-2012Översyn, modernisering och energioptimering av värmesystemet, injustering av radiatorer.
2011Upprustning av innergård/park, omdränering av mark och anläggning av uteplatser/planteringar.
2011Ny beläggning på asfaltsytor, nya räcken och skyltar – parkering.
2011Renovering av entrétrappor och räcken.
2009-2010Renovering av all el och belysning i samtliga hus.
2009-2010Installation av fiberlan till samtliga lägenheter.
2009-2010Totalrenovering av samtliga trapphus.
2009-2010Byte från 1-fas till 3-fas i samband med att stadsgasen stängdes av.
2009Byte av samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
2008-2009Byte av yttertak.
2008-2009Tilläggsisolering vindar och ny fasadbeklädnad av samtliga hus.
2005Byte av samtliga fönster.
2003-2004Stambyte badrum samt renovering av badrummens ytskikt.
2003-2004En ny tvättstuga samt renovering av befintliga tvättstugor.
2003-2004Gemensam bastu och relaxrum byggdes.
2003-2004Entrédörrarna byttes.
1972-1973Stambyte kök